Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Krishanteringsplan


Inledning

 

Umedalens IF:s (UIF) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer.

 

Att på alla sätt och vid varje tillfälle och i varje situation agera för att undvika en ”Kris” är en given förutsättning för alla i UIF, ledare, aktiva, föräldrar, anhöriga.

Med ”Kris” i detta dokument avses olycka, trakasserier och övergrepp.

 

UIF har ingen egen krisgrupp varför syftet med detta dokument i första hand är att visa hur man når samhällets resurser när ”Krisen” inträffat.

 

Övergripande är klubbens syn att det i första hand är ledare i UIF, och i andra hand andra vuxna, som är på plats när ”Krisen” inträffar som är ansvariga för att ”påkalla akut insats” och kontakta ordföranden som beslutar om ytterligare kontakter och agerande måste ske.

 

Föreningens huvudstyrelse är ansvarig för att planen uppdateras och sprids för kännedom framförallt bland klubbens ledare men även bland aktiva och föräldrar. Personal och ledare som kan hamna i dessa situationer ska få genomgå utbildning fastställd av styrelsen.

 

 

UIF:s övergripande syn

 

UIF:s policy avseende trakasserier och övergrepp gäller nolltolerans. Umedalens IF har en fastlagd handlingsplan för hur personal/ledare ska agera i en sådan händelse.

 

UIF:s målsättning är att vår verksamhet ska bedrivas i en miljö där alla känner sig trygga, såväl aktiva, ledare, föräldrar, anhöriga och övriga åskådare.

 

För aktiva, ledare, föräldrar och andra vuxna är det viktigt att uppträda korrekt, bemöta aktiva med respekt och inte minst vara lyhörd. Tänk på Ditt ansvar som vuxen oavsett om det är i rollen som ledare, förälder etc. – det är ingen annan som har ansvaret. De aktivas bästa ska alltid stå i fokus.

 

För att i möjligaste mån undvika missförstånd är UIF:s rekommendation att ledare tar för vana att alltid vara minst två (2) st. när ni är tillsammans med de aktiva. Rekommendationen är även att de aktiva får vara själva för att byta om och duscha i omklädningsrummet om aktiva och ledare inte är av samma kön. Vilket förhållningssätt man ska ha i respektive grupp bör diskuteras på föräldramötet i laget varje år.

 

Minst 1 ledare ska ha mobiltelefon med sig för att snabbt kunna larma om det inträffar en olycka/skada på Umedalens idrottsplats/Päråkern eller i kommunens idrottsanläggningar under träning eller tävling.

 

Antagen av UIF:s huvudstyrelse 2013-09-24            


                                               

Krishanteringsplanen

                                            


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facebook
Huvudsponsorer UIF 2020
Olles Spår Sponsorer 2020/2021