Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Trafikpolicy

Umedalens IF har beslutat att, för alla aktiva, ledare och anställda som deltar i föreningens arrangemang ta fram en särskild trafiksäkerhetspolicy. Då verksamheten innebär omfattande transporter - i grupp eller enskilt - av barn, ungdomar och vuxna är det viktigt att dessa görs på ett så trafiksäkert och riskfritt sätt som möjligt. En sådan policy ger också tydliga signaler att vi alla i samhället måste hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras. 


Policyn innebär

att        Umedalens IF, vid bussresor endast anlitar bussföretag som uttalar sig att följa gällande trafiklagstiftning och har dokumenterat kvalificerade förare med minst tre års yrkesmässig erfarenhet .


att        vid resor där privatbilar används skall samtliga i bilen använda säkerhetsbälte och att antalet passagerare inte får överstiga det i registreringshandlingarna angivna. Bilförare som har passagerare bör ha minst 3 års erfarenhet av bilkörning.
Förare av minibussar med passagerare bör ha minst 5 års erfarenhet av regelbunden bilkörning, samt erfarenhet av körning med minibuss. Vidare förutsätts att föraren följer aktuella trafik- och hastighetsbestämmelser


att         Umedalens IF tar avstånd från - och aktivt verkar för - att alkohol eller andra droger inte förekommer vid framförande av fordon.


att         vid bruk av cykel använda cykelhjälm och att utrusta cykeln med lagstadgad utrustning typ belysning och reflexer.


att         vid träning och promenader i mörker skall använda godkända reflexer, helst av typen reflexvästar.


Antagna av styrelsen för Umedalens IF den 14/8 2002 

 
Facebook
Huvudsponsorer UIF 2020
Olles Spår Sponsorer 2020/2021