Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Delegationsordning beslutande rätt
Av styrelsen fastställd delegationsordning gällande beslutsrätt inom UIF enligt § 28 i stadgan. 

Denna delegationsordning är upprättad 2002-10-01, avser Umedalens IF.
Revision av delegationsordningen skall göras om verksamheten, dess verksamhetsansvariga eller styrelsen anser det påkallat med anledning av att förutsättningar förändrats eller om efterlevnaden av delegationen visat sig bristfällig.
Delegationen är indelad i följande åtta ärendegrupper:

  1. Mål, policy

  2. Stadgar

  3. Medlemskap

  4. Verksamhet

  5. Organisation

  6. Personal

  7. Representation

  8. Ekonomi 


 
Facebook
Huvudsponsorer UIF 2020
Olles Spår Sponsorer 2019/2020