Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Demokratiska uppbyggnaden

Årsmötet ...
... är det högsta beslutande organet och hålls senast sista mars varje år. Styrelsen utses och verksamhetsplanen och budget för kommande år fastslås. Samtliga aktiva medlemmar över 14 år har rösträtt.

Föreningsstyrelsen ... Styrelsen består av ordförande samt lägst 4 och högst 8 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
Ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel mellan årsböterna.
Upprättar varje år instruktioner för sektionerna. 


Sektionernas arbetsgrupper/styrelser ...
... skall bestå av ansvarig och minst två övriga ledamöter. 
Ansvarar för sektionens löpande verksamhet utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen (t.ex. ekonomiska ramar), men ansvarar självständigt för den idrottsliga verksamheten utifrån framställda planer. 


Kansli
Finns beläget i lokaler på Musköten.. Kansliet sköter i första hand all administration, men arbetar även med utvecklingsfrågor och målsättningen är att kansliet även skall arbeta med vissa idrottsliga frågor. Föreningen har idag ett samarbetsavtal med IBK Dalen vad gäller administration och kanslifunktioner, utrustning mm.
  

 
Facebook
Huvudsponsorer 2019
Olles Spår Sponsorer 2018/2019