Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

STADGAR
 

STADGAR

För den ideella föreningen Umedalens Idrottsförening med hemort i Umeå kommun.

Bildad den 12 januari 1935 .

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 15/3 2013.


Idrottsrörelsens verksamhetsidé


Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.


Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.


Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.


Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.


Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att

  •   den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

  •   alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förut sättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

  •   den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

  •   de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

  •   den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:
Badminton, Bandy, Bordtennis, Fotboll, Friidrott, Gymnastik, Orientering, Skidor.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:
a) Bedriva en bred ungdomsverksamhet.

b) Aktivera äldre medlemmar (veteraner) i sin föreningsverksamhet. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 


Läs hela stadgan >>>>

 
Facebook
Huvudsponsorer 2019
Olles Spår Sponsorer 2018/2019